çalışma gösteren birlik firmaların kesim ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin küsurat popülasyon dokumasına muvazi olarak oluşturulan işletme adetsı da artmaktadır. Küsurat işletme adetsına bakarak bile konuletmeler arası rekabet çok iri olmaktadır. Görüşmeçilerin küsurat gereksinimlerinı durdurmak ve iri rekabet vasatından yararlanmaları ihtiyacına firma rehberleri yanıt vermektedir. Görüşmeçilerin sokak sokak, ana yol ana yol gezmelerine ister kalmadan istedikleri firmayı, ürünü ve kampanyayı bulmaları kolaylaşmaktadır. Bu hem fiziksel yorgunluğu azaltıyor, hem zamandan tasarruf edilmesini, hem bile iktisadi olmasını sağlamaktadır. Bu…