çalışma gösteren tam firmaların sektör ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin mütezayit nüfus mimarisına koşut olarak açılan pres nüshası da artmaktadır. Artan pres nüshasına nazaran bile fiilletmeler arası yarış çok tombul olmaktadır. Görüşmeçilerin mütezayit gereksinimlerinı karşılık olmak ve tombul yarış kucakından yararlanmaları ihtiyacına firma rehberleri cevap vermektedir. Görüşmeçilerin sokak sokak, ana yol ana yol gezmelerine lüzum kalmadan istedikleri firmayı, ürünü ve kampanyayı bulmaları kolaylaşmaktadır. Bu hem fiziki yorgunluğu azaltıyor, hem zamandan tutum edilmesini, hem bile kazançlı olmasını sağlamlamaktadır.…